Тел: 097-552-07-00        066-744-37-97

Еlectrolux (Китай), Грантія - 2роки.

EACS/I -09HF/N3_18Y , Fusion Super DC Inverter

Оріентовна площа -20-30кв.м; Продуктивність холод -2,70кВт; Продуктивність тепло -2,70кВт; Клас енергоефективності - A/A;
520$

EACS/I -12HF/N3_18Y , Fusion Super DC Inverter

Оріентовна площа -30-40кв.м; Продуктивність холод -3,50кВт; Продуктивність тепло -3,90кВт; Клас енергоефективності - A/A;
560$

EACS/I -18HF/N3_18Y , Fusion Super DC Inverter

Оріентовна площа -40-60кв.м; Продуктивність холод -5,10кВт; Продуктивність тепло -5,40кВт; Клас енергоефективності - A/A;
835$

EACS/I -24HF/N3_18Y , Fusion Super DC Inverter

Оріентовна площа -60-80кв.м; Продуктивність холод -7,00кВт; Продуктивність тепло -7,10кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1050$

EACS/I-09HVI/N3, Viking

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -20-30кв.м; Продуктивність холод -2,64кВт; Продуктивність тепло -3,00кВт; Клас енергоефективності - A/A;
950$

EACS/I-12HVI/N3, Viking

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -30-40кв.м; Продуктивність холод -3,52кВт; Продуктивність тепло -3,66кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1000$

EACS/I-18HVI/N3, Viking

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -40-60кв.м; Продуктивність холод -5,28кВт; Продуктивність тепло -5,45кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1300$

EACS/I-24HVI/N3, Viking

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -60-80кв.м; Продуктивність холод -7,00кВт; Продуктивність тепло -7,27кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1600$

EACS/I-09HP/N3,Portofino

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -20-30кв.м; Продуктивність холод -2,50кВт; Продуктивність тепло -2,80кВт; Клас енергоефективності - A/A;
520$

EACS/I-12HP/N3,Portofino

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -30-40кв.м; Продуктивність холод -3,20кВт; Продуктивність тепло -3,40кВт; Клас енергоефективності - A/A;
580$

EACS/I-18HP/N3,Portofino

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -40-60кв.м; Продуктивність холод -5,10кВт; Продуктивність тепло -5,27кВт; Клас енергоефективності - A/A;
810$

EACS/I-24HP/N3,Portofino

ВІДЕО ОГЛЯДОріентовна площа -60-80кв.м; Продуктивність холод -6,70кВт; Продуктивність тепло -7,20кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1000$

EACS/I-09HM/N3, Monaco

Оріентовна площа -20-30кв.м; Продуктивність холод -2,62кВт; Продуктивність тепло -2,99кВт; Клас енергоефективності - A/A;
550$

EACS/I-12HM/N3, Monaco

Оріентовна площа -30-40кв.м; Продуктивність холод -3,5кВт; Продуктивність тепло - 3,8кВт; Клас енергоефективності - A/A;
580$

EACS/I-18HM/N3, Monaco

Оріентовна площа -40-50кв.м; Продуктивність холод -5,3кВт; Продуктивність тепло - 5,9кВт; Клас енергоефективності - A/A;
820$

EACS/I-24HM/N3, Monaco

Оріентовна площа -60-70кв.м; Продуктивність холод -6,5кВт; Продуктивність тепло - 7,0кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1000$

EACS/I-11HEV/N3, Evolution DC Inverter

Оріентовна площа -20-40кв.м; Продуктивність холод -2,79кВт; Продуктивність тепло -4,19кВт; Клас енергоефективності - A/A;
980$

EACS/I-14HEV/N3, Evolution DC Inverter

Оріентовна площа -30-50кв.м; Продуктивність холод -3,66кВт; Продуктивність тепло -5,07кВт; Клас енергоефективності - A/A;
1050$

EACS/I-07HSL/N3, Slide

Оріентовна площа -15-25кв.м; Продуктивність холод -2,10кВт; Продуктивність тепло -2,30кВт; Клас енергоефективності - A/A;
430$

EACS/I-09HSL/N3, Slide

Оріентовна площа -20-30кв.м; Продуктивність холод -2,60кВт; Продуктивність тепло -2,70кВт; Клас енергоефективності - A/A;
480$

EACS/I-12HSL/N3, Slide

Оріентовна площа -30-40кв.м; Продуктивність холод -3,20кВт; Продуктивність тепло -3,30кВт; Клас енергоефективності - A/A;
520$

EACS/I-09HAR/N3, Arctic

Оріентовна площа -20-30кв.м; Продуктивність холод -2,62кВт; Продуктивність тепло -2,99кВт; Клас енергоефективності - A/A;
600$

EACS/I-12HAR/N3, Arctic

Оріентовна площа -30-40кв.м; Продуктивність холод -3,25кВт; Продуктивність тепло -3,30кВт; Клас енергоефективності - A/A;
680$